sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha Klub Dlažka

zaměření: celoroční a klubová činnost víkendové akce letní/zimní tábory práce s neorganizovanou mládeží vodáctví turistika cykloturistika kulturní akce deskové hry akce pro veřejnost rodiny s dětmi mezinárodní výměny mládeže tábory s mezinárodní účastí integrace zdravotně/sociálně handicapovaných tábornictví výtvarná činnost sportovní akce tanec/hudba zimní sporty fotografování vzdělávání integrace sociálně slabých rodin rozvoj osobnosti zpěv vlastní časopis horská kola netradièní sporty prùzkumné expedice podpora dobrovolnictví mìstské hry fantasy


Duha Klub Dlažka je zájmový mezinárodní klub. Má mnoho tváří podle svých členů a jejich zájmů. V současnosti preferuje ze svých aktivit sporty všeho druhu s důrazem na míčové hry, turistiku (pěší, lyžařská, cyklo, sjezdy řek) a netradiční sporty v přírodě;  hry všeho druhu -stolní, psychologické, recesní i rvavé; kulturní aktivity–koncerty, aktivní hraní a zpěv, tanec a recesi; vzdělávací akce a kombinované pobytové akce.

Duha Klub Dlažka plně vychází vstříc svým členům–iniciativa vítána. Akce klubu probíhají formou sportovních klání, hravých či kulturních večerů, pobytů jedno i více denních, víkendů i táborů. A jsou organizovány bez rozdílu věku, tak i diferencované (pro děti, mládež, dospělé rodiče s dětmi) i  zájmů.

Členem může být každý člověk po zaplacení vstupního příspěvku za podmínky souhlasu se stanovami a po schválení radou klubu. Současná výše vstupního příspěvku: do 26 let včetně 100,- Kč, od 27 do 150 let 200,- Kč (členové z předcházejících let platí roční příspěvek dle stanoviska shromáždění klubu–letos 150,- Kč při zaplacení do 15. 1. běžného roku nebo později 200,- Kč). Tyto výše příspěvků  jsou minimální – je možno dát i více.

Výhodami jsou: právo přednostní účasti na akcích, sleva na startovném na akcích, možnost zapůjčení materiálu, možnost podílet se na řízení klubu, dobrý pocit a dobří kamarádi, zasílání časopisu asiměsíčníku Dlaždič zdarma.

Místo akcí: celý svět, převaha v Přerově a okolí (= Morava).

Symbol klubu: Dlažka  Časopis (asiměsíčník):  Dlaždič

Internet: www.dlazka.cz

Informace získáte také na telefonním čísle 581331438, na mobilu 603886644 nebo na e-mailu: dlazka@dlazka.cz .

Klub Dlažka má vlastní základnu v Rajnochovicích a klub v Přerově (Palackého 1).

Činnost klubu řídí rada klubu, minimálně jednou ročně je shromáždění členů.

Významné dny klubu: Všechny dny, kdy probíhají akce klubu. Nejvýznamnější den klubu: 31.1. (v roce 1990 došlo k založení).

Duha Klub Dlažka je členem sdružení Duha–organizace pro děti a mládež, pobyt v přírodě a recesi. Duha je registrovaná na Ministerstvu vnitra na základě zákona o sdružování občanů z roku 1990 Sb. Duha Klub Dlažka je základním článkem Duhy s vlastní právní subjektivitou. IČO je 67338810.

Pokud chcete se přihlásit do Duhy prostřednictví Duhy Klubu Dlažka či na akci, zašlete vyplněnou přihlášku na adresu sídla klubu mailem na dlazka@dlazka.cz nebo na adresu:

DUHA KLUB DLAŽKA,  PALACKÉHO 1, 75002 PŘEROV spolu se vstupním příspěvkem a dvěma fotografiemi pasového formátu.

 


Informace o dužině

Sídlo
Palackého 1
750 02 Přerov
Pošta
Duha Klub Dlažka
Palackého 1
750 02 Přerov

Přečtěte si o nás

členství

Dveře otevřené mají u nás ale všechny skupiny lidí, kteří mají smysl pro humor, chtějí se scházet a souhlasí s ideály, které Duha naplňuje.


historie

Duha má za sebou více než 25 letou historii. Zajímává vás, jak v roce 1989 vznikala?


napsali o nás

Čas od času o nás někdo něco napíše. Dělá nám to radost, o kterou se s vámi rádi podělíme.


výroční zprávy


Naše programy

trochujinak - zkus workcamp

Máš chuť pomáhat? Chceš si vyzkoušet zajímavou práci? Chceš vytvářet skutečné hodnoty s partou skvělých dobrovolníků? Láká tě USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či Asie? Nebo chceš procestovat Evropu? Zkus Workcamp!

TOPlist