Letní tábor v Protivanově

Jiřina Slívová, sociální pracovnice Magistrátu města Ostravy, léto 2012: Magistrát města Ostravy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, v rámci své činnosti dlouhodobě podporuje rodiny, které pečují o děti formou náhradní rodinné péče. V letošním roce 2012 mohl magistrát umožnit dětem z pěstounských rodin letní tábor pořádaný oddílem Zelený vítr z Ostravy v Protivanově, v krásné přírodě Moravského krasu, a to za zvýhodněnou cenu 1250 Kč za jedno dítě.
Plná cena dvanáctidenního pobytu na letním táboře byla 4 195 Kč. Kontaktovali jsme pěstounské rodiny, o kterých víme, že mají nižší příjmy nebo mají v péči sourozence a nemohou si tedy dovolit dětem uhradit letní tábory v plné ceně. Na letní tábor odjelo celkem jedenáct dětí z pěstounských rodin, z toho čtyři sourozenecké dvojice.

Letní tábor v Protivanově organizovala dětská nezisková organizace sdružení Duha, a to oddíl Zelený vítr sídlící na ul. Maďarské v Ostravě-Porubě, který se již dvacet let věnuje pořádání nejrůznějších akcí pro děti a mládež. V letošním roce se oddíl zapojil do projektu INKLUZE, začlenění problémových dětí a mládeže, dětí z minoritních a  sociálně slabších vrstev obyvatelstva do majoritní společnosti. Projekt byl součástí celkového projektu sdružení Duha podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Cílem projektu byla mimo jiné snaha udržet návaznost zúčastněných dětí na organizaci, a to z důvodu větší míry seberealizace v každodenním životě a snadnější inkluzi do majoritní společnosti, zvládání životních překážek a  především podpořit prevenci patologických jevů u zúčastněných dětí.

V rámci tohoto projektu byla přidělena oddílu Zelený vítr v Ostravě finanční dotace, která umožnila jedenácti dětem z pěstounských rodin odjet na letní tábor a užít si tak letní prázdniny v krásné přírodě se zajímavou celotáborovou hrou na motivy Indiana Jonese. Magistrát města Ostravy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, s oddílem Zelený Vítr v Ostravě dlouhodobě spolupracuje. Můžeme konstatovat, že nabídka volných míst na letní tábor pro naše pěstounské rodiny byla mnohem nižší než poptávka. V případě zvýšené nabídky počtu míst jsme si jisti, že bychom je našimi rodinami a jejich dětmi obsadili.

Velký dík tedy patří jak oddílu Zelený Vítr v Ostravě, který letní tábor uspořádal, tak také sdružení Duha, díky kterému mohlo jedenáct dětí z pěstounských rodin strávit krásných dvanáct dní v přírodě Moravského krasu. Nesmíme také opomenout práci sociálních pracovnic, které se kontaktovaly s rodinami a umožnily tak pobyt dětí na letním táboře. Na obsazení volných míst letního tábora se podílelo celkem šest pracovnic Magistrátu města Ostravy, oddělení sociálně – právní ochrany dětí.