České nevládní organizace v Mukačevu

Ministerstvi zahraničních věcí ČR, 4.4. 2012: 1. dubna se v Mukačevské internátní škole konalo setkání zástupců českých nevládních organizací DUHA Zámeček a ADRA s vedením školy a představiteli Mukačevské městské rady. Cílem schůzky, které se zúčastnil také generální konzul ČR ve Lvově s manželkou, bylo projednat podmínky pokračování spolupráce těchto dobročinných organizací s mukačevskou internátní školou a podepsat dohodu o realizaci společných aktivit, jako např. účast mukačevských dětí na táboře v ČR, pořádání dětského tábora českými dobrovolníky v Mukačevě či stáže českých studentů- budoucích sociálních pracovníků v tomto sociálním zařízení.