Společný projekt FoS ČR a sdružení Duha ve Valašském muzeu

Folklorní sdružení, vyšlo 12.7.2010

Letos poprvé Folklorní sdružení ČR a občanské sdružení Duha zahajují spolupráci na konkrétním projektu. Duha už 11 let organizuje dobrovolnické workcampy pro mladé lidi z různých zemí, kteří se chtějí poznat a také pomoci něčemu užitečnému. V termínech od 12. do 25. července a od 26. července do 8. srpna se uskuteční díky spolupráci Duhy a FoS ČR dva workcampy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Duha je pro pořádání workcampů partnerem mezinárodní organizace SCI (Servis Civil International), která přes devadesát let naplňuje poslání dobrovolnické mezinárodní spolupráce jako prostředku k vzájemnému poznávání a zachování míru. První workcampy v Evropě se uskutečnily po ukončení 1. světové války, SCI byla založena v roce 1920.

Dobrovolníci přijedou na workcampy do Rožnova z různých zemí–z ČR, Srbska, Ruska, Černé Hory, Španělska, Itálie, USA, Belgie, Koreje, Autrálie, Maďarska, vždy ve skupinách po deseti lidech. Denně budou šest hodin pracovat na údržbě Valašské dědiny a pomáhat při letních zemědělských pracích (sušení sena, hrabání luk, sklízení ovoce apod.). Ve Valašské dědině, která je nejstarší částí skanzenu, se udržují tradiční způsoby hospodaření.

Ve volném čase budou mít účastníci obou workcampů jedinečnou možnost poznat největší a nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě, které právě letos slaví 85 let od svého založení, poznat krásnou lidovou architekturu, unikátní technické památky v Mlýnské dolině, ale také relaxovat v nedotčené přírodě. Účastníci druhého workcampu budou mít obzvlášť štěstí, protože se 31. 7. konají v Dřevěném městečku Dny řemesel a kovářů, s předváděním starých řemeslných technik.

Duha je občanské sdružení, které od r. 1989 nabízí dětem a mladým lidem pestrou paletu volnočasových aktivit. Má 4 000 členů v osmdesáti základních článcích (dužinách) po celé republice se zaměřením na turistiku a táboření, outdoorové sporty, deskové hry, amatérské umění a mezinárodní výměny. Duha je velice úspěšná v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby a ve zprostředkování workcampů pro mladé lidi.